Algemene Ledenvergadering op 15 januari 2018, CC JvB 19.30 uur tot 20.30 uur

15 januari, van 19:30 tot 20:30 | Jan van Besouw
  1. Opening
  2. Verslag ALV 14 november 2017
  3. Mededelingen (o.a. themabijeenkomst 6 maart met o.a. Henk Leenders, vraag van de maand, dag democratie etc.)
  4. Vaststellen programma GR 18. Bijlage volgt op 14 januari
  5. Campagneteam. Wat heeft campagneteam al gedaan en wat volgt nog tot 21 maart.
  6. Site PvdA Toelichting Ruud. Hoe gaat site functioneren in verkiezingsstrijd
  7. Politieke stand van zaken door wethouder en fractievoorzitter
  8. Rondvraag
  9. Sluiting, uiterlijk 20.30 uur