Door Henk Renders op 23 september 2014

In Memoriam Henri Schuurmans

Dinsdag 9 september bereikte ons, de afdeling Goirle en Riel van de PvdA, het bericht dat Henri maandagmiddag 8 september was overleden. Op zondagmorgen gaf zijn pacemaker aan dat het niet goed met Henri ging en de fatale gevolgen op maandag.

Het bericht sloeg bij de PvdA in als een bom. Verbijstering en ongeloof omdat Henri de week ervoor nog met diverse leden gesproken had en nog telefoontjes gepleegd had, over de aanschaf van een nieuw tablet. Maandag had Henri nog een constructieve bijdrage geleverd in de cie. Welzijn met de voor hem kenmerkende welsprekendheid.

Henri gaf de laatste jaren aan dat hij een man van de dag was maar dit was niet op te maken uit zijn enthousiasme, zijn werklust. De lokale politiek was zijn speeltoneel. Hij genoot met volle teugen van de vergaderingen , contacten en andere zaken die de lokale politiek met zich meebrengt.

Henri heeft zich sinds 1974 ingezet voor de partij. Vel rollen  heeft hij vervuld en soms meerdere keren: voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur, fractielid, commissielid, vertegenwoordiger van de afdeling bij landelijke congressen. Ook participeerde hij op provinciaal en Midden Brabants niveau voor de PvdA. Henri gold als het cement van de lokale afdeling. Alle leden kregen Henri aan de lijn.  Nieuwe leden werden thuis door hem bezocht, jonge en nieuwe fractieleden door hem ingewerkt en gecoacht. Hij wist altijd precies wat er speelde. Op zijn manier probeerde hij over al zijn stempel op te drukken zoals dat hoort in lokale politiek maar hij had er geen probleem mee  als zijn standpunten niet overgenomen werden. Henri zag nooit om in wrok en was door iedereen graag gezien. Zijn manier van optreden: warm, blijmoedig en communicatief en met grote dossierkennis, maakte hem tot de markante persoonlijkheid zoals zijn omgeving hem kende. Voor ons was hij het boegbeeld van de partij. De functies die hij bekleedde deden er niet toe. Henri was voor de meesten van ons meer dan een partijgenoot.  Met Henri verliezen we een warm, enthousiast, sociaal en bewogen vriend.

We wensen Jeanne, Kathalijne, Rick, Marta en Heleen veel sterkte bij het dragen van dit zware verlies.
Wij blijven Henri in onze herinnering houden en zullen ons vaak blijven afvragen Wat zou Henri hiervan gevonden hebben?
Henri bedankt voor alles. We zullen je nooit vergeten.

Henk Renders, voorzitter
PvdA Goirle en Riel

Henk Renders

Henk Renders

Sedert 1978 woon ik naar alle tevredenheid in Goirle-Zuid. Ik ben ook voorzitter van schaakclub EGS. Ik heb me ruim veertig jaar bezig gehouden met onderwijs. De laatste tweeëntwintig jaar met de professionalisering van leerkrachten en vooral schoolmanagement vanuit Centrum Onderwijsontwikkeling van Avans+. Voor de PvdA heb ik een aantal jaren in de commissie Welzijn

Meer over Henk Renders