Fractie

Pernell Criens

Pernell Criens

Lijsttrekker | Kandidaat-raadslid #1

Raadslid welzijn, lijsttrekker
Antoon van Baal

Antoon van Baal

Kandidaat-raadslid #2

Raadslid, fractievoorzitter
Ruud Licht

Ruud Licht

Kandidaat-raadslid #4

Penningmeester , plv. commisielid ruimte
Lucien van de Sanden

Lucien van de Sanden

Kandidaat-raadslid #5

Commissielid Ruimte