Onze waarden

Solidair

De PvdA wil een gemeente waar voor iedereen plaats is, waaraan iedereen bijdraagt en waar we niemand uitsluiten.
Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht.

Wij willen in Goirle werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven.

 

Respectvol

De Partij van de Arbeid wil een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een samenleving waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam.

Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie.

De PvdA verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In eerste instantie via een betaalde baan en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk.

 

Zorgzaam

De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als PvdA vinden we dat onze gemeente dat moet stimuleren.

De samenleving die ons voor ogen staat is ook een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.

Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van een gemeenschap. Door te investeren in sport en beweging investeren we in de gezondheid van mensen, in het bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als ouderen. Daarom is het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn.