Standpunten

Zoeken

Economie

Het winkelen is ingrijpend veranderd door internet en er is meer concurrentie gekomen van grote supermarkten in Tilburg. Het is daarom belangrijk dat de voorzieningen op winkelcentrum De Hovel en het Van Hogendorpplein van hoog niveau blijven.

Lees verder

Gemeentefinanciën

De PvdA wil dat de gemeente in 2022 financieel minimaal even gezond is als bij de start in maart 2018.

Lees verder

Intergemeentelijke samenwerking

Wij willen dat Goirle zelfstandig blijft. Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een slagvaardige lokale overheid nodig. Voor sommige taken is het efficiënter om samen te werken in de regio Hart van Brabant

Lees verder

Meedoen

Voor de PvdA staat het welzijn van mensen centraal. Een positieve, respectvolle grondhouding is voorwaarde voor een betrokken, inspirerende samenleving. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente, ongeacht geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke kleur, leeftijd, handicap of wat dan ook.

Lees verder

Milieu

Onze ambities liggen hoog. Duurzaamheid komt steeds meer in de aandacht, maar volgens ons kan de bewustwording nog wel een flinke zet gebruiken. Er moeten nu grote, concrete stappen worden gezet door gemeente, bedrijven en inwoners. Daarom maken we ons sterk voor een energiepark, innovatieve woningbouw en een ‘Groene Winkel’ in het centrum van Goirle.

Lees verder

Opgroeien en onderwijs

Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen opgroeien in Goirle en Riel. Het is belangrijk dat zij zich helemaal thuis voelen en samen met anderen spelen en leren. Ouders, kinderopvang, school, (sport)clubs en buurt spelen een belangrijke rol. Samen kunnen ze de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen versterken.

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2018-2022

De volledige tekst is beschikbaar als download via onderstaande link

Lees verder

Werk en inkomen

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens, de regio biedt ook veel kansen. De PvdA wil dat de gemeente werkgevers meehelpt bij het vinden van werknemers en bij het aanvragen van vergunningen. Werkzoekenden willen we zo snel mogelijk aan een betaalde baan helpen. Als dat niet lukt, is het belangrijk dat die persoon actief blijft.

Lees verder

Wonen

De PvdA wil de groei op de woningmarkt vooral benutten voor starters, senioren en innovatieve projecten. We vinden dat iedereen goed en betaalbaar moet kunnen wonen. Dit kan door een evenwichtig en eerlijk woningbeleid te voeren met experimentele ruimte.

Lees verder