Wonen

De PvdA wil de groei op de woningmarkt vooral benutten voor starters, senioren en innovatieve projecten. We vinden dat iedereen goed en betaalbaar moet kunnen wonen. Dit kan door een evenwichtig en eerlijk woningbeleid te voeren met experimentele ruimte.

De komende jaren zal het aantal inwoners nog stijgen door de uitbreiding in De Bakertand, De Zuidrand en enkele inbrei-locaties. Tot 2025 is een contingent van 1.000 woningen beschikbaar. Hiervan willen we een flink aantal bestemmen voor starters en senioren, zodat zij de kans hebben om in Goirle of Riel te blijven, of weer hier te komen wonen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk woningen (zowel op vrijvallende kavels als op nieuwbouwlocaties) bestemmen voor innovatieve, duurzame bouw.  De aantallen worden bepaald door de behoefte. De geactualiseerde Woonvisie zal hierbij inzicht geven.

De PvdA wil:

  • Dat mensen die te goedkoop wonen sneller kunnen doorstromen naar een betaalbare koop- of huurwoning.
  • Dat er voldoende geld beschikbaar blijft voor Startersleningen, zodat jongeren makkelijker een huis kunnen kopen.
  • Meer aanbod van goedkopere studio’s, appartementen en eengezinswoningen in de huursector, in samenwerking met Leystromen.
  • Soepele regels voor tijdelijke mantelzorgwoningen.
  • Levensloop bestendig maken van bestaande woningen van senioren, met gebruikmaking van nieuwe technieken.
  • Vroegtijdige inspraak van inwoners en potentiële kopers bij nieuwbouwprojecten.
  • Innovatieve, duurzame woningbouw (zoals Tiny Houses en meergeneratiewoningen).
  • Verdere ontwikkeling van ecologische bouw en klimaatneutraal wonen, met bijvoorbeeld aandacht voor zonnepaneelgunstige daken, betere isolatie, gedeelde voorzieningen en het (gezamenlijk) opwekken van energie.