Economie

Het winkelen is ingrijpend veranderd door internet en er is meer concurrentie gekomen van grote supermarkten in Tilburg. Het is daarom belangrijk dat de voorzieningen op winkelcentrum De Hovel en het Van Hogendorpplein van hoog niveau blijven.

De horeca is in de laatste jaren juist uitgebreid. De omgeving van De Hovel, cc Jan van Besouw en het Kloosterplein heeft zich ontwikkeld tot een levendig uitgaanscentrum. De horeca is heel divers en kwalitatief hoogstaand. Wat de detailhandel betreft, kampt De Hovel met leegstand maar daar kan de gemeente met maatwerk op sturen. De voorzieningen in Riel moeten minimaal op hetzelfde niveau blijven.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) neemt de laatste jaren flink toe. Een deel van hen werkt graag in een professionele omgeving, met meerdere ZZP-ers onder één dak. Niet alleen vanwege de huisvesting, maar ook vanwege de contacten. Een bedrijfsverzamelgebouw kan uitkomst bieden, bijvoorbeeld in één van de industriële monumenten aan de Zuidrand.

In het buitengebied speelt de ‘beleving’ van Goirle en Riel een steeds grotere rol. De horeca heeft zich hier ook goed ontwikkeld. Er zijn meer mogelijkheden voor overnachting en recreatie. Het toerisme trekt aan. Zolang de milieubelangen goed worden meegewogen, vinden wij dit een waardevolle ontwikkeling. We willen het centrum en het buitengebied nog gastvrijer en aantrekkelijker maken.

De PvdA wil:

  • Ondersteuning van initiatieven voor de realisering van een bedrijfsverzamelgebouw.
  • Kleine ondernemers ondersteunen die zich richten op innovatie en duurzaamheid. De gemeente kan zich bijvoorbeeld garant stellen voor risico’s en inzetten voor gunstige (huur)contracten.
  • Bij leegstand stimuleren dat tijdelijke winkels zich kunnen vestigen (pop-up stores). Winkels met een maatschappelijk belang krijgen voorrang.
  • Het dorpskarakter van Riel beschermen, met behoud van voldoende faciliteiten.
  • Milieuvriendelijke recreatie in het buitengebied stimuleren, maar geen enkele vorm van massarecreatie toelaten bij de Regte Heide en het Riels Laag.
  • Aandacht voor achterstallig onderhoud van wegen in het buitengebied.