Gemeentefinanciën

De PvdA wil dat de gemeente in 2022 financieel minimaal even gezond is als bij de start in maart 2018.

Door het gezonde, evenwichtige beleid in de laatste jaren laat de gemeentebegroting een gunstig beeld zien, ook in meerjarenperspectief. Op welzijn en zorgvoorzieningen was in 2016 een overschot, maar naar verwachting is dit niet structureel. Mogelijk is op termijn extra budget nodig om de huidige voorzieningen in stand te houden.

Op initiatief van de PvdA is in 2016 1,1 miljoen euro gereserveerd voor eventuele tekorten op de jeugdzorg, vluchtelingenhulp en voor het stimuleren van innovatieve projecten binnen het sociaal domein. Zorginstellingen en inwoners zijn zich nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden die deze reserve biedt. Wij willen dat de gemeente grotere bekendheid geeft aan het bestaan van deze mogelijkheden.

Guus van der Put

Guus van der Put

Ik woon al meer dan 30 jaar samen met mijn vrouw in Goirle. Al die tijd ben ik politiek actief, als bestuurslid, commissielid en gemeenteraadslid. Mede daardoor ben ik een grote verbondenheid gaan voelen met ons dorp. Het grootste deel van mijn leven ben ik werkzaam geweest in de culturele sector. Ik heb enorm genoten

Meer over Guus van der Put