Milieu

Onze ambities liggen hoog. Duurzaamheid komt steeds meer in de aandacht, maar volgens ons kan de bewustwording nog wel een flinke zet gebruiken. Er moeten nu grote, concrete stappen worden gezet door gemeente, bedrijven en inwoners. Daarom maken we ons sterk voor een energiepark, innovatieve woningbouw en een ‘Groene Winkel’ in het centrum van Goirle.

Alles wat met duurzaamheid te maken heeft, komt op deze plek bij elkaar. Zowel voor particulieren als bedrijven. Denk aan informatie over subsidies, energiebesparing, groene stroom en ecologische huizenbouw, maar ook aan uitwisseling van bijzondere initiatieven en goede praktijkvoorbeelden. Er kunnen ook milieulessen worden gegeven. De gemeente werkt hiervoor samen met maatschappelijke partners en vrijwilligers. Daarnaast willen we een energiecoach aanstellen die in huis of in het bedrijf meekijkt en tips geeft. Ook willen we duurzame initiatieven vanuit inwoners zelf stimuleren. Hiervoor kan de gemeente een jaarlijkse prijsvraag organiseren. Door producenten uit Goirle en Riel te ondersteunen, kunnen we CO2-uitstoot verminderen en dat is ook nog goed voor de lokale werkgelegenheid.

De PvdA wil:

 • Onderzoeken of Goirle een energiepark kan aanleggen aan de A58.
 • Stimuleren dat er ecologische, kleine woningen worden gebouwd.
 • Een ‘Groene Winkel’ in het centrum van Goirle. Een informatiepunt, zowel fysiek als digitaal, waar alles draait om het verduurzamen van energie, wijken en woningen (ook langer veilig thuis wonen). De gemeente werkt hiervoor samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.
 • Een energiecoach die, vanuit de ‘Groene Winkel’, besparingstips geeft. Op verzoek kijkt de energiecoach mee in de woning of in het bedrijf.
 • Een jaarlijkse gemeentelijke prijsvraag voor groene ideeën.
 • Afbouw van aardgas bij nieuwbouw en renovatie.
 • Voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en laadpalen voor elektrische fietsen.
 • Afspraken met Woonstichting Leystromen over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders, bijvoorbeeld door zonnepanelen.
 • Afspraken met winkeliers om bij temperaturen onder de 10 graden openstaande deuren tegen te gaan.
 • Meer hergebruik en recycling bij gemeentelijke projecten.
 • Meer bewustwording van de voordelen van groene tuinen en groene daken.
 • Dat de waarde van het buitengebied goed overgedragen wordt op kinderen (lessen bij boerderijen en in de natuur).
Pernell Criens

Pernell Criens

Ik ben geboren in Moedervreugd, maar woon pas vanaf mijn tiende in Goirle. Begin jaren 70 kwam ik in de klas bij een frater. De overgang vanuit vernieuwend onderwijs in Tilburg was best groot, maar ik paste me snel aan. Na het Mill-Hillcollege heb ik de docentenopleiding Nederlands en Engels gedaan. Mijn man is een

Meer over Pernell Criens