Verslag start campagne 22-01-14

De burgemeester wordt niet zo enthousiast onthaalt maar houdt een goed pleidooi voor een campagne op thema’s, en geen aanvallen op personen. Wij zetten ons daar al langer voor in.

Er zijn in Goirle en Riel 18.300 stemgerechtigden, en 7 partijen waar zij op kunnen stemmen. Elke partij krijgt 4 minuten om zich voor te stellen. De volgorde werd bepaald door loting.

 

LRG zet in op nieuwe bedrijvigheid gerelateerd aan Zorg en Welzijn, zuinigheid ipv lastenverzwaring en noemt het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen als milieumaatregel. Slogan: Met zorg aan de slag. Kernpunten zijn laagdrempelig en lokaal. LRG lijkt iets teveel gefixeerd op alles lokaal.

Couwenberg heeft nog geen uitgewerkt programma, maar iedereen weet denk ik wel wat ze aan hem hebben. Slogan: Sociaal en rechtvaardig.

De SP had een wat druk maar goed verhaal. Slogan: 100% sociaal. De SP richt zich op het sociale kapitaal van de gemeente en het stimuleren van het verenigingsleven wordt hierin specifiek genoemd. Milieu wordt wel vermeld maar er willen er alleen aandacht voor als het kan.

Het CDA zet ook vooral in op zorg. Slogan: Zorgzaam voor alle mensen. Het CDA benoemt het leveren van zorg dicht bij huis en steun voor ondernemers. Kernthema’s zijn schoon en veilig. Het enige milieupunt gaat over afvalscheiding. Vooral lokaal, geen aandacht voor regio.

 

Het interview met de lijsttrekkers van de eerste 4 partijen wordt uitstekend geleid door directeur JvB. Inleidende vraag: In hoeverre bepalen pressiegroepen de programma’s => lijkt niet echt van invloed. Tweede vraag gaat over de plannen voor het cultureel erfgoed => ondersteunende geluiden maar geen concreet beleid. Opvallend is dat LRG zich kwetsbaar voelt zonder landelijke dekking. Ze hebben weinig mensen voor veel werk. Redelijkheid voert de boventoon en de lijsttrekkers zien de Zorg en Welzijn als het onderscheidende thema van deze verkiezingen. Maar de standpunten verschillen juist opvallend weinig. De sfeer in de zaal wordt beter.

 

De VVD legt een sterke nadruk op personen. De standpunten betreffen financien, ondernemers en veiligheid => Vooral landelijke VVD thema’s.

PAG wil vooruit kijken, geen incidenten politiek, en goede beslissingen die desnoods tegen de wensen van de achterban ingaan. Zet zwaar in op Milieu en wil vooral schone bedrijvigheid. PAG benoemt net als de SP het sociale kapitaal van de gemeente. En noemt cultuur.

????????

Voor de PvdA zijn de sociale thema’s van nature belangrijk. Armoede bestrijding wordt concreet genoemd. Slogan: Solidair, respectvol en zorgzaam. Maar ook veel aandacht voor de arbeidsmarkt, met aandacht voor de rol van ZZPers in de lokale economie. De PvdA ziet de lokale issues ook in een regionaal kader, en is voorstander van verdergaande gemeentelijke samenwerking. Samenwerking moet om zelfstandig te kunnen blijven.

 

In de discussie volgend op de introductiepraatjes van de laatste drie partijen wordt die regionale samenwerking duidelijk op de kaart gezet. Ook de VVD realiseert zich het belang hiervan. VVD en PvdA lijken het op veel punten zowiezo eens. De partijen aan tafel hebben geen speciale acties voorbereidt => beetje ouderwets imago stijgt op. Hierop kan PAG scoren met sociale media. Vraag over diervriendelijkheid => eigenlijk geen aandacht voor. Maar ook geen specifieke ouderen, homo of autochtone thema’s of partijen. De partijen in Goirle hebben blijkbaar voldoende aandacht voor alle beleidsterreinen. PAG positioneert zich als een D66/groen-links mix. PvdA en PAG melden een lijstverbinding. Deze is vooral technisch en bedoeld om restzetels ter linker zijde binnen te halen.

Er zijn ook videoopnames gemaakt, die werden uitgezonden door LOG.

Algemene conclusie: Constructieve opstelling, weinig echte verschillen. Er lijken campagne kansen te liggen bij duurzaamheid (veel breder maken dan afvalscheiding), regionale samenwerking (nieuwe verantwoordelijkheden zijn ook een kans) en Cultuur (is niet alleen behoud van oude stenen).

 

Hieronder nog een aantal punten van Henri nav deze avond.

-grote betrokkenheid en inzet van alle partijen;

-persoonlijke verhoudingen goed;

-maatschappelijke contacten leggen en onderhouden;

-jongeren werven moet speerpunt worden;

-aandacht voor de mens achter de politicus doet het goed;

-meer aandacht voor de Toekomstvisie;

-voorbeelden doen het goed;

-voor zorg en milieu naar voorbeelden zoeken;

-aandacht vestigen op het team;

-landelijke partijen hebben voordelen.

 

Voor de campagne

-zoeken naar lokale voorbeelden;

-de mensen onder de aandacht brengen;

-aandacht aan de vormgeving. Beelden doen meer dan veel inhoud;

-rol social media wordt snel groter.

 

 

Er zijn ook videoopnames gemaakt, die worden uitgezonden door LOG.