Kandidaat-raadslid #2

Antoon van Baal

Raadslid, fractievoorzitter
Antoon van Baal

Over Antoon van Baal

Goirle@PvdA.nl

Ik ben geboren in Tilburg maar woon al zo’n 25 jaar  in Goirle. Sinds 2009 woon ik in Boschkens Oost.

Ik ben ruim 15 jaar mede-eigenaar van een adviesbureau voor organisatieontwikkeling en medezeggenschap, waarin ik vooral werk voor de overheid en instellingen in de gezondheidszorg.

In mijn vrije tijd ben ik politiek en bestuurlijk actief. Ik voel me thuis bij de PvdA omdat daar kernwaarden nagestreefd worden die me lief zijn.  Sociaal, rechtvaardigheid, sterke schouders dragen zwaardere lasten, investeren in jeugd, de toekomst en meer.

Sinds april 2013 maak ik deel uit van de tweemansfractie van onze partij in de gemeenteraad. Ik richt me vooral op welzijn, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en sport.