Kandidaat-raadslid #3

Karen Molin – van Overbeek

Karen Molin – van Overbeek

Over Karen Molin – van Overbeek

06-19526128
Met mijn man en twee kinderen woon ik met veel plezier in onze mooie gemeente. Toen we hier in 2002 kwamen wonen, zocht ik een manier om mensen te leren kennen en om bij te dragen aan het verbeteren van de maatschappij. Ik werd lid van de PvdA, een logisch vervolg op mijn lidmaatschap van de Jonge Socialisten. Sindsdien ben ik voor de PvdA Goirle commissielid geweest en zat ik van 2006 – 2010 in de gemeenteraad.

 

In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer. Als communicatieadviseur help ik bedrijven en instellingen om zich met name online zo goed mogelijk te presenteren. Daarnaast ben ik mediacoach en leer ik kinderen, ouders en leerkrachten om veilig, bewust en kritisch om te gaan met media.

 

Naast werk en gezin ben ik altijd actief bezig. Zo zat ik van 2010 – 2016 namens basisschool ’t Schrijverke in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van BOOG, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Ik ben regelmatig te vinden op en rond de velden van hockeyclub MHC Goirle, als keeper bij de recreanten of als vrijwilliger bij het team van mijn dochter. Ik doe ook vrijwilligerswerk bij Stichting Met je hart Goirle, die regelmatig waardevolle ontmoetingen organiseren voor kwetsbare, eenzame ouderen. En tenslotte ben ik actief als bestuurslid bij de Vrienden van Jan van Besouw, waar we middelen genereren om een kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan ons mooie Cultureel Centrum Jan van Besouw.

 

Na een onderbreking van een aantal jaar wil ik me nu weer actief inzetten voor de PvdA in Goirle. Want een sociale inbreng blijft nodig, zolang er in onze welvarende maatschappij nog steeds mensen zijn die afhankelijk zijn van de voedselbank, of kinderen die niet kunnen sporten of studeren omdat er geen geld voor is. Deze onrechtvaardigheid is voor mij de drijfveer om mij in te zetten voor een sociaal, kansrijk en duurzaam Goirle.