Intergemeentelijke samenwerking

Wij willen dat Goirle zelfstandig blijft. Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een slagvaardige lokale overheid nodig. Voor sommige taken is het efficiënter om samen te werken in de regio Hart van Brabant

Bijvoorbeeld bij de inkoop van specialistische (jeugd)zorg of het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA wil de verantwoordelijkheid echter wel zoveel mogelijk bij de Goirlese gemeenteraad houden, zodat er geen wildgroei kan ontstaan van gemeenschappelijke regelingen. Wij zijn voorstander van het verder uitbouwen van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk. Dit vergroot de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, het bespaart kosten en het verkleint de kwetsbaarheid van de organisatie. Het is wel belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners laagdrempelig blijft en binnen de eigen gemeente plaatsvindt, het liefst vanuit één loket.