Opgroeien en onderwijs

Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen opgroeien in Goirle en Riel. Het is belangrijk dat zij zich helemaal thuis voelen en samen met anderen spelen en leren. Ouders, kinderopvang, school, (sport)clubs en buurt spelen een belangrijke rol. Samen kunnen ze de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen versterken.

De PvdA heeft hard gestreden om zowel in Goirle als in Riel brede scholen (Integrale Kindcentra) te realiseren en sinds kort is dit ook gelukt. Nu is het belangrijk dat de locaties optimaal in gebruik blijven. Verder moet er voldoende ruimte zijn voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Kinderen die voorheen naar het speciaal basisonderwijs gingen, blijven nu vaak op de eigen basisschool. Als de ruimte niet toereikend is, moet de gemeente zorgen dat de school kan uitbreiden.

We willen een halt toeroepen aan het aantal zwemongelukken. Door verschillende oorzaken neemt de zwemvaardigheid van kinderen af: geld- of tijdgebrek, geen schoolzwemmen meer of een andere culturele achtergrond. Wij vinden dat alle kinderen uit Goirle en Riel moeten leren zwemmen. De gemeente kan dit faciliteren in samenwerking met Waterspoor, studenten van Fontys-ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding) en opgeleide vrijwilligers. Ouders kunnen praktische hulp aanbieden en/of een vrijwillige bijdrage betalen.

De PvdA wil: 

  • Dat er twee dagdelen per week gratis zwemles gegeven wordt in Waterspoor, zodat alle kinderen uit Goirle en Riel het A-diploma kunnen behalen.
  • Basisscholen extra mogelijkheden bieden voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Als de ruimte niet toereikend is, moet de school kunnen uitbreiden.
  • Hulp bij het opvoeden, voor ouders of gezinnen die dat nodig hebben. Het is bewezen dat ouders steviger in hun schoenen staan met gerichte hulp aan huis.
  • Dat projecten als ‘Marietje Kessels’ structureel gefinancierd worden door de gemeente. Schoolbesturen mogen in de toekomst zelf bepalen welke trajecten zij voor de vergroting van weerbaarheid willen inzetten.
  • Renovatie van de verouderde delen van het Mill-Hillcollege.
  • Een persoonsgebonden budget (PGB), zolang de zorgvrager er beter mee geholpen is en hij of zij de administratieve last zelf kan dragen. Anders wordt zorg in natura ingezet. Wij willen voorkomen dat zorgondernemers profiteren van mensen die in een kwetsbare positie zitten.
  • Dat de gemeente bij elke nieuwe zorgaanbieder onderzoekt of deze goede kwaliteit biedt en bonafide is.
  • Betere verbinding tussen onderwijs en zorg. Extra aandacht voor een gezonde leefstijl (obesitas is bij kinderen in Goirle en Riel bovengemiddeld aanwezig).
  • Goede voorlichting op scholen over vuurwerk, populaire drugs en het veilig gebruik van (sociale) media.
  • Initiatieven voor een (bescheiden) weekendschool juichen we toe.